Chương trình giáo dục

Thông tin chi tiết về chương trình học, hoạt động và sự kiện của trường

simple website templates
Mobirise

Trường Nhật ngữ Tokyo Johoku sử dụng kết hợp các sách giáo khoa và tài liệu riêng của chúng tôi trong các tài liệu nhà của đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp của chúng tôi.

Chúng tôi có 4 học kỳ mỗi năm tập trung vào các cấp độ khác nhau về khả năng tiếng Nhật từ người mới bắt đầu đến trình độ cao cấp / thông thạo.

Vào cuối học kỳ, tất cả học sinh thực hiện bài kiểm tra đánh giá sẽ xác định xem họ đã sẵn sàng để chuyển sang cấp độ tiếp theo hay vẫn cần phải xem xét thêm một số bài kiểm tra khác. Mỗi học kỳ đã được chuẩn bị để dạy cho sinh viên người Nhật họ cần phải vượt qua JLPT và hoạt động trong xã hội, với 6 tháng đầu tiên tập trung vào từ vựng cơ bản và ngữ pháp.

Thời khoá biểu

Các lớp học được tổ chức hai lần một ngày vào buổi sáng và buổi chiều với giờ nghỉ giữa mỗi lớp.

Giơ lên lơpBài học 1Giờ giải laoBài học 2Giờ giải laoBài học 3Giờ giải laoBài học 4
Lớp buổi sáng09:00 ~ 09:455 phút09:50 ~ 10:3510 phút10:45 ~ 11:305 phút11:35 ~ 12:20
Lớp buổi chiều13:00 ~ 13:455 phút13:50 ~ 14:3510 phút14:45 ~ 15:305 phút15:35 ~ 16:20

Các khóa học

Các khóa học bắt đầu tại Beginner (JLPT N5) và vào Advanced (N1)

Mobirise

Sơ cấp Ⅰ

Nền tảng của tiếng Nhật được dạy cho phép học sinh học từ vựng cơ bản, ngữ pháp, nói và nghe, chữ hiragana, katakana và khoảng 100 chữ kanji.

Mobirise

Sơ cấp Ⅱ

Khóa học tiểu học cấp 2 xây dựng dựa trên vốn từ vựng hiện tại và giới thiệu từ vựng mới và xây dựng trên ngữ pháp được dạy trong lớp 1. Học sinh cũng học khoảng 250 kanji.

Mobirise

Trung cấp Ⅰ

Lớp này tương đương với JLPT N3 cho phép sinh viên đọc tạp chí và báo chí và giới thiệu ngữ pháp mới tập trung vào việc sử dụng tiếng Nhật chuyên nghiệp cho việc học và sử dụng nghề nghiệp.

Mobirise

Trung cấp Ⅱ

Lớp học này tương đương với JLPT N2 tập trung vào việc thúc đẩy giao tiếp, cả nói và viết để mở rộng đáng kể hiểu biết của Nhật Bản và giới thiệu nhiều thực hành đọc hơn.

Mobirise

Trung cấp Ⅲ

Lớp học này là nền tảng của JLPT N1 và cho phép sinh viên giao tiếp thành thạo với người Nhật, đọc sách và cải thiện khả năng đọc để vào đại học và làm việc tại các công ty Nhật Bản.

Mobirise

Thượng cấp Ⅰ

Lớp này là trung gian JLPT N1 tập trung vào việc thúc đẩy viết tiếng Nhật để mở rộng đáng kể khả năng đọc tài liệu và chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp hoặc một nghề nghiệp ở Nhật Bản.

Mobirise

Thượng cấp Ⅱ

Lớp này là JLPT N1 cao hơn sẽ cho phép sinh viên chuẩn bị cho các trường sau đại học ở Nhật Bản, tập trung vào ngữ pháp, từ vựng và chữ Hán để chuẩn bị cho sinh viên vào trường sau đại học.

Mobirise

Thượng cấp Ⅲ

Đây là lớp JLPT N1 tiên tiến, giúp sinh viên chuẩn bị cho các trường sau đại học hoặc bắt đầu sự nghiệp tại Nhật Bản. Lớp này tập trung vào ngữ pháp, từ vựng, giao tiếp và sử dụng chữ Hán.

Trụ sở chính Tokyo

5-6-18 Takenotsuka 
Adachi-ku, Tokyo
121-0813

Thông tin liên lạc 

EMAIL: info@tokyojh.jp 
TEL:  03-5242-8501
FAX:  03-5242-8502