Chương trình giáo dục

Thông tin chi tiết về chương trình học, hoạt động và sự kiện của trường

Mobirise

Thời khoá biểu

Các lớp học được tổ chức hai lần một ngày vào buổi sáng và buổi chiều với giờ nghỉ giữa mỗi lớp.

Giơ lên lơpBài học 1Giờ giải laoBài học 2Giờ giải laoBài học 3Giờ giải laoBài học 4
Lớp buổi sáng09:00 ~ 09:455 phút09:50 ~ 10:3510 phút10:45 ~ 11:305 phút11:35 ~ 12:20
Lớp buổi chiều13:00 ~ 13:455 phút13:50 ~ 14:3510 phút14:45 ~ 15:305 phút15:35 ~ 16:20

Các khóa học

Các khóa học bắt đầu tại Beginner (JLPT N5) và vào Advanced (N1)

Mobirise

Sơ cấp Ⅰ

Mobirise

Sơ cấp Ⅱ

Mobirise

Trung cấp Ⅰ

Mobirise

Trung cấp Ⅱ

Mobirise

Trung cấp Ⅲ

Mobirise

Thượng cấp Ⅰ

Mobirise

Thượng cấp Ⅱ

Mobirise

Thượng cấp Ⅲ

Trụ sở chính Tokyo

3-1-5 Nishiwaseda
Shinjuku-ku, Tokyo
169-0051

Thông tin liên lạc 

EMAIL: info@tokyojh.jp 
TEL:  03-5242-8501
FAX:  03-5242-8502

Designed with Mobirise site templates