how to build a site

Chào mừng bạn đến với
Trường Nhật ngữ Tokyo Johoku

Mobirise

Mobirise

Lớp học hấp dẫn

Mobirise

Chuyến đi thực tế & hoạt động

Mobirise

Hỗ trợ sống

Tin tức

Thông tin về các hoạt động và sự kiện tại Johoku

Mobirise

Lễ khai giảng tháng 10 năm 2018

Hôm nay, lễ khai giảng khóa học ngắn hạn và khóa học kỳ tháng 10 năm 2018 đã được diễn ra.
Lễ khai giảng với sự tham gia khoảng 60 học viên đến từ các nước như Hà Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Philippin.

Trụ sở chính Tokyo

5-6-18 Takenotsuka 
Adachi-ku, Tokyo
121-0813

Thông tin liên lạc 

EMAIL: info@tokyojh.jp 
TEL:  03-5242-8501
FAX:  03-5242-8502